Du er her: 

Ansatte ved Kirke

Sognepræst

Bent Oluf Damm
Nørregade 7, Løgumgårde,
6240 Løgumkloster

Tlf.: 7474 3343
Email: bod@km.dk

Fri: Onsdag 

Graver og kirketjener

Lars Petersen
Nørregade 27
6240 Løgumkloster

Tlf.: 61 54 75 69
Email: janniejacobsen@live.dk

Tlf.: v/ kirken 73 74 54 10 - Mobil 20 43 61 28
Email: nrlkirke@mail.dk

Gravermedhjælper

Solveig Margrethe Gehrt
Havnebyvej 99 Kongsmark
6792 Rømø
Tlf: 20 83 81 19
Mail: solveigmgehrt@gmail.com

Tlf v/ kirken 73 74 54 10 - mobil 20 43 61 28
Email:  nrlkirke@mail.dk

Fridag: onsdag

Organist og korleder

Judy Hunskjær Olsen
Åglimt 32
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 22 44 85 06
Mail: judyogmartin@gmail.com

Babysalmesang

Mette Frost Clausen
Jægerskoven 20
6520 Toftlund
Tlf: 20 92 75 09

Mail: mc@toftlund.net

Kirkemedarbejder

Birte Møller
Rønnevej 3, Bedsted,
6240 Løgumkloster

Tlf: 29 90 24 09
Mail: birtem@nrloegumkirke.dk

Kirkesanger

Birgitte Kousgaard
Ringgade 5
6240 Løgumkloster

51 36 36 30

bk@lme.dk

Kirkesanger

Sine Clausen
Vibevej 16
6240 Løgumkloster

40 21 38 10

sineclausen12@outlook.dk

Kirkesanger

Ingvard Christensen
Vindmøllegade 3,
6240 Løgumkloster

Tlf. 41 17 62 92
Mail: Lbogic@yahoo.dk

Præst for den tyske frimenighed

Mattias Alpen
Garvergade 14,
6240 Løgumkloster

Tlf: 74 74 33 33
Mail: luegumkloster@kirche.dk

Menighedsrådet

Formand

Jens Jørgensen
Fælledvej 21, Vester Terp
6240 Løgumkloster

Tlf.: 51 32 47 96
Mail: jsg@topdanmark.dk

 

 

Næstformand

Erik Kusk Clausen
Vester Terpvej 3,
Løgum Bjerge 6240 Løgumkloster
Tlf.: 26 19 82 40 
Mail: ekc@km.dk

Kirkeværge

Hans Krüger
Møldamager 36,
6240 Løgumkloster

Tlf: 22 77 83 15
Mail: hanswkryger@gmail.com

Kasserer

Andreas Nielsen
Enghavevej 41, Løgumgårde
6240 Løgumkloster

Tlf: 22 45 66 37

Mail: dres28@gmail.com

Kontaktperson

Lars Birkmose
Sognegade 32, Løgumgårde
6240 Løgumkloster

Tlf: 24 93 56 86
Mail: l_birkmose@yahoo.dk

Menigt medlem

Arne Møller Villumsen
Enghavevej 19, 6240 Løgumkloster

Tlf: 74 74 59 54
Mail: herdis-arne@mail.dk

Regnskabsfører

Trine Ellemann
Det Fælles Regnskabskontor
c/o Kirkegårdskontoret
Klostergade 7
6240 Løgumkloster

Tlf: 30 35 74 73
Mail: fregnskab@outlook.dk