Du er her: 

Sikker henvendelse til kirken

Gennem siden Sogn.dk (Nørre Løgum Sogn) kan du rette en sikker henvendelse.

Her kan du sende sikkert både cpr.numre og anden personlig post til præsten.

 

 

Ansatte ved kirken

Sognepræst

Bent Oluf Damm
Nørregade 7, Løgumgårde,
6240 Løgumkloster

Tlf.: 7474 3343
Email: bod@km.dk

Fri: Onsdag 

Graver og kirketjener

 

Tlf.: v/ kirken 73 74 54 10 - Mobil 20 43 61 28
Email: nrlkirke@mail.dk

Konstituerert graver og kirketjener

Solveig Margrethe Gehrt
Havnebyvej 99 Kongsmark
6792 Rømø
Tlf: 20 83 81 19
Mail: solveigmgehrt@gmail.com

Tlf v/ kirken 73 74 54 10 - mobil 20 43 61 28
Email:  nrlkirke@mail.dk

Fridag: onsdag

Organist og korleder

Judy Hunskjær Olsen
Åglimt 32
6372 Bylderup-Bov
Tlf: 22 44 85 06
Mail: judyogmartin@gmail.com

Babysalmesang

Mette Frost Clausen
Jægerskoven 20
6520 Toftlund
Tlf: 20 92 75 09

Mail: mc@toftlund.net

Kirkemedarbejder

Birte Møller
Rønnevej 3, Bedsted,
6240 Løgumkloster

Tlf: 29 90 24 09
Mail: birtem@nrloegumkirke.dk

Kirkesanger

Birgitte Kousgaard
Ringgade 5
6240 Løgumkloster

51 36 36 30

bk@lme.dk

Kirkesanger

Sine Clausen
Vibevej 16
6240 Løgumkloster

40 21 38 10

sineclausen12@outlook.dk

Kirkesanger

Ingvard Christensen
Vindmøllegade 3,
6240 Løgumkloster

Tlf. 41 17 62 92
Mail: Lbogic@yahoo.dk

Præst for den tyske frimenighed

Mattias Alpen
Garvergade 14,
6240 Løgumkloster

Tlf: 74 74 33 33
Mail: luegumkloster@kirche.dk

Menighedsrådet

Formand

Jens Jørgensen
Fælledvej 21, Vester Terp
6240 Løgumkloster

Tlf.: 51 32 47 96
Mail: jsg@topdanmark.dk

 

 

Næstformand

Erik Kusk Clausen
Vester Terpvej 3,
Løgum Bjerge 6240 Løgumkloster
Tlf.: 26 19 82 40 
Mail: ekc@km.dk

Kirkeværge

Hans Krüger
Møldamager 36,
6240 Løgumkloster

Tlf: 22 77 83 15
Mail: hanswkryger@gmail.com

Kasserer

Andreas Nielsen
Enghavevej 41, Løgumgårde
6240 Løgumkloster

Tlf: 22 45 66 37

Mail: dres28@gmail.com

Kontaktperson

Lars Birkmose
Sognegade 32, Løgumgårde
6240 Løgumkloster

Tlf: 24 93 56 86
Mail: l_birkmose@yahoo.dk

Menigt medlem

Arne Møller Villumsen
Enghavevej 19, 6240 Løgumkloster

Tlf: 74 74 59 54
Mail: herdis-arne@mail.dk

Regnskabsfører

Trine Ellemann
Det Fælles Regnskabskontor
c/o Kirkegårdskontoret
Klostergade 7
6240 Løgumkloster

Tlf: 30 35 74 73
Mail: fregnskab@outlook.dk