Nr. Løgum Menighedsråd har købt/solgt jord

Nr. Løgum Menighedsråd har indkøbt et lille stykke jord nordøst for kirken. Jordstykket har tidligere tilhørt Tønder kommune. 

Menighedsrådet har med dette ønsket at sikre at grunden ikke bebygges eller på anden måde benyttes så det kunne blive til gene for kirke og kirkegård. Nu er der så forskellige overvejelser i gang for at finde ud af hvordan stykket bedst anvendes. Foreløbig er Kirkegårdens medarbejdere gået i gang med at fælde, beskære og rydde op på jordstykket.

Finansiering af jordkøbet er sket ved frasalg af et mindre stykke jord vest for Koldingvej.

Kirkegården på internettet

Vores kirkegård eller rettere dens gravsten er også lagt på internettet. Mange har interesse i at studere nuværende og gamle gravsten lidt nærmere. Hvem kender ikke lige spørgsmålet, man stiller hjemme ved middagsbordet: Hvornår var det lige bedstefar levede eller naboens forældre, der døde for mange år siden? Folk, der arbejder med slægtsforskning, kan også her finde hjælp til at komme lidt videre uden at trave hele kirkegården igennem.  

Mange frivillige har rundt omkring lagt kræfter i at fotografere og systematisere gravsten, så man kan søge dem på nettet. Kirken har, i en begrænset periode, haft Esben Lauritzen, Løgumgårde ansat. Han tilbød at gøre dette store arbejde for Nr. Løgum Kirkegård – til glæde for os i sognet og mange andre. Nu er resultatet her.

Der er imidlertid en klausul om navnebeskyttelse, der gør, at navnene for afdøde de sidste 10 år ikke figurerer i registret. Nogle kan man finde indirekte alligevel. Hvis fx Marie Hansen døde for 5 år siden, men hendes mand Peter for 13 år siden, står hun naturligvis på gravstenen, men kun Peter findes i registret. Prøv selv at kikke efter på: Gravsten på Nr. Løgum kirkegård

Der kan man så prøve sig lidt frem.

På kirkegården

Annette Callesen er ansat den sidste uge i oktober og hele november måned til at hjælpe med grandækningen på kirkegården.