Vielse

Henvendelse skal ske til sognepræsten. Ved en samtale forud for vielsen gennemgås det, der sker i kirken, herunder vielsesritualet. Ved denne samtale aftales også de salmer, der skal synges ved vielsen. Den danske Salmebog benyttes i kirken. Man må gerne selv foreslå tre-fire salmer.

Før samtalen med præsten

Parret bør i god tid før brylluppet henvende sig på Folkeregistret eller Borgerservice i kommunen, hvor en af parterne bor, for at få udstedt en prøvelsesattest. Denne attest er dokumentation for, at parterne opfylder ægteskabslovens betingelser for at indgå ægteskab. Præsten må ikke foretage vielse i kirken, hvis ikke en sådan prøvelsesattest foreligger. Attesten er kun gyldig i fire måneder. Henvendelse til kommunen bør derfor ikke ske før tidligst fire måneder før vielsen.

Navneændring

Navneændring i forbindelse med vielsen. Hvis en af parterne ønsker navneændring i forbindelse med vielsen, skal man søge om det i god tid - se nærmere på https://www.personregistrering.dk