Dåb

Henvendelse til sognepræsten. Ved en samtale forud for dåben gennemgås det, der sker i kirken, herunder selve dåbsritualet.
Dåbssamtalen finder sted i præstegården eller i hjemmet. 
Under samtalen skal præsten notere navn og adresse på mindst 3 faddere. Faddere skal derfor være spurgt i forvejen. 

Hvad skal barnet hedde? 
Hvis barnet er født i Sønderjylland, navngives det forud for dåben ved anmeldelse til folkeregisteret i bopælskommunen. Hvis barnet er født uden for Sønderjylland, kan det navngives i forbindelse med dåben. 

Liste over godkendte navne og yderligere vejledning:
https://www.personregistrering.dk