Ansatte ved kirken

Sognepræst

Bent Oluf Damm

Nørregade 7, Løgumgårde,

6240 Løgumkloster

tlf. 74 74 33 43

email: bod@km.dk

Fridag: Onsdag

Graver og kirketjener

Lars Petersen

Nørregade 27

6240 Løgumkloster

61 54 75 69

janniejacobsen@live.dk

tlf v/ kirken 73 74 54 10 - mobil 20 43 61 28

email:  nrlkirke@mail.dk

Gravermedhjælper

Solveig Margrethe Gehrt

Havnebyvej 99

Kongsmark

6792 Rømø

20 83 81 19

solveigmgehrt@gmail.com

tlf v/ kirken 73 74 54 10 - mobil 20 43 61 28

email:  nrlkirke@mail.dk

Fridag: onsdag

 

Organist og korleder

Judy Hunskjær Olsen

Åglimt 32

6372 Bylderup-Bov

22448506

judyogmartin@gmail.com

Babysalmesang

Mette Frost Clausen 

Jægerskoven 20

6520 Toftlund

209 27 509

mc@toftlund.net

Kirkemedarbejder

Birte Møller 

Rønnevej 3, Bedsted,

6240 Løgumkloster

29902409

birtem@nrloegumkirke.dk

Kirkesanger

Anna Sofie Kousgaard

Ringgade 5,

6240 Løgumkloster

annasofiehjorth@hotmail.com

Kirkesanger

Ingvard Christensen

Vindmøllegade 3,

6240 Løgumkloster

tlf. 41 17 62 92

Lbogic@yahoo.dk

Præst for den tyske frimenighed

Mattias Alpen 

Garvergade 14,

6240 Løgumkloster

tlf 74 74 33 33

luegumkloster@kirche.dk