Gudstjenester

22/9 14. s.e.trin

10.00

Høstgudstjeneste

29/9 15. s.e.trin

9.00 Heine Holmgaard

6/10 16. s.e.trin

10.00

Formiddagscafé tirsdag 17. september kl. 9.30

Sognepræst Bent Oluf Damm 

orienterer kort om proceduren vedr. flygtninge der kommer til Danmark.

Herefter vil 

flere forskellige mennesker fra Åløkke Asylcenter 

fortælle om 

”Mit liv som flygtning”

Deltagelse30,- kr. pr formiddag.

Øvrige oplysninger:

Bent Oluf Damm, tlf. 74743343

Glimt fra sidste Messy Church

Vi hørte om Noa, der sendte en due ud. Og så lavede vi avis-både og sjove kartoffeldyr.