Menighedsrådsvalg 2016 i Nørre Løgum Sogn

Så har menighedsrådet konstitueret sig:

Jens Jørgensen: formand

Erik Kusk Clausen: næstformand

Andreas Nielsen: kasserer

Hans Krüger: kirkeværge

Lars Birkmose: kontaktperson

Arne Møller Villumsen

 

Se seneste referat på fanebladet Menighedsråd

Babysalmesang

Et samarbejde mellem Nr. Løgum og Bedsted kirke

Initiates file downloadSe løbeseddel

Næste gudstjeneste

11/12 kl. 10.30
 

Hurtige genveje