Menighedsrådsvalg 2016 i Nørre Løgum Sogn

  Preben Madsen og Jens Jørgensen har ikke modtaget nogle kandidatlister inden d. 27-09-2017 kl.19.00. Det betyder at den fællesliste der blev lavet på vores møde d. 13-09-2016 er gældende.

Listen ser således ud:

Jens Jørgensen

Hans Krüger

Arne Møller Villumsen

Andreas Nielsen

Erik Kusk Clausen

Lars Birkmose

MESSY CHURCH

Kom til Messy church fredag d. 4. november

og hør om hvordan Gud helbredte Na'aman fra en frygtelig sygdom.

Der er drop in kl 16.30, hvor alle er velkomne til at få en kop kaffe/the eller saft.

Efter aktiviteter og andagt, nyder vi en lækker ret sammen

og siger på gensyn før kl 19.00

FORMIDDAGSCAFÈ tirsdag 8. november kl. 9.30

Denne gang kommer Villy B. Sørensen og fortæller om

Humorens plads i Indre Mission.

Indre Mission har ofte været forbundet med forestillinger om stramme tøjler, foldede hænder og ringe plads til humor. Villy B. Sørensen, der i mere end en menneskealder har været ansat af Indre Mission, fortæller med glød og glimt i øjet om en anden side af Indre Mission.

Kom til en hyggelig formiddag med fortælling, snak og kaffe.

Kaffen koster 20,- kr

Babysalmesang

Et samarbejde mellem Nr. Løgum og Bedsted kirke

Initiates file downloadSe løbeseddel

Næste gudstjeneste

30/10 kl. 10.30
 

Hurtige genveje